Καιρός

Η κατασκευή του βασικού κορμού του γλυπτού έγινε από τους καλλιτέχνες

Comments are closed.