Καιρός

Ο καλλιτέχνης με τη βοήθεια της Α.Θεοχάρους κάνουν την αρχή γεμίσματος του φύλου της Λεμονιάς

Comments are closed.