Καιρός

Ο Σ. Κάπαρης προλόγισε τον καλλιτέχνη εκ μέρους της Κοινο_Τοπίας

Comments are closed.