Καιρός

Στο κοινό της Πάτρας παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η ταινία τεκμηρίωσης για το έργο του Θ. Παπαγιάννη

Comments are closed.