Καιρός

Από αριστερά, Διονύσης Σαββόπουλος, Μελίνα Μερκούρη, Μάνος Χατζηδάκις και Ζυλ Ντασσέν

Comments are closed.