Καιρός

Από την παρέλαση του βασιλιά Καρνάβαλου

Comments are closed.