Καιρός

Η τροφή σου είναι το γιατρικό σου και το γιατρικό σου είναι η τροφή σου (Ιπποκράτης)

Comments are closed.