Καιρός

700€ διατέθηκαν από το ταμείο του συλλόγου και από δωρεές μελών και φίλων για τις ανάγκες του σχολείου

Comments are closed.