Καιρός

Οι εκπαιδευτικοί του ΣΔΕ έφτιαξαν ένα σχολειό με μεράκι, η πολιτεία θα το στελεχώσει _

Comments are closed.