Καιρός

Φωτογραφήθηκε υπό την απειλή του όπλου !!

Comments are closed.