Καιρός

Μεγάλες αγκαλιές όση και η αγάπη που ένιωσαν

Comments are closed.