Καιρός

Στο τσακίρ κέφι και μερικές ξάπλες…

Comments are closed.