Καιρός

Η φυλακή είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας..

Comments are closed.