Καιρός

Η φιλόλογος Γ. Γκοτσοπούλου (δεύτερη από δεξιά) παρουσίασε τη ζωή και το έργο του Καζαντζάκη

Comments are closed.