Καιρός

Στους συμμετέχοντες τα 4 μέλη της Κοινο_Τοπίας Λ.Γεωργοπούλου, Κ.Γεωργίου, Γ.Σταθόπουλος και ο υδρογεωλόγος Λ. Τηνιακός (μπροστά)

Comments are closed.