Καιρός

Ο ναός είναι οικοδομημένος σε γοτθικό ρυθμό

Comments are closed.