Καιρός

Ο ναός περιβάλλεται από μια όαση πρασίνου

Comments are closed.