Καιρός

Το Κάρλοβι Βάρι τον 14ο αιώνα ονομάστηκε «Βασιλική Πόλη» (φωτ. Δ.Φάκος)

Comments are closed.