Καιρός

Kαθώς τα χρόνια περνούν το φαινόμενο της βίας ενάντια στις γυναίκες δε μειώνεται αλλά αυξάνεται

Comments are closed.