Καιρός

Μάλλον άρεσε το πέρασμα κάτω από το πανί …

Comments are closed.