Καιρός

Δείξτε εμπιστοσύνη στα όνειρα διότι κρύβουν μέσα τους την πύλη προς την αιωνιότητα (Χ. Γκιμπράν)

Comments are closed.