Καιρός

Ο Πλούτωνας δειπνεί με τη συντροφιά της Περσεφόνης. Αττική ερυθρόμορφη κύλικα, Β.Μουσείο, Λονδίνο(440-430 π.Χ.)

Comments are closed.