Καιρός

Νηστικό αρκούδι δε χορεύει…

Comments are closed.