Καιρός

Από την τελική πρόβα της χορωδίας

Comments are closed.