Καιρός

Το στέλεχος της Κοινο_Τοπίας Λουκάς Γεωργίου έκοψε την πίτα, μαζί του ο Α. Σπηλιώτης

Comments are closed.