Καιρός

Το πέταλο θεωρείται τύχη σε πολλές κουλτούρες, ειδικά αν βρεθεί στο δρόμο

Comments are closed.