Καιρός

Με φόντο τη γέφυρα Χαρ. Τρικούπης στο λόφο του Μυκηναϊκoύ οικισμού της Βούντενης

Comments are closed.