Καιρός

Ο οικισμός στη θέση Μπόρτζι αποτελούσε τον κεντρικό πυρήνα όπου κατέφευγαν σε περίπτωση κινδύνου

Comments are closed.