Καιρός

Τον πλανήτη τον μοιραζόμαστε και με άλλα όντα, τον διαχειριζόμαστε όμως μόνο για μας

Comments are closed.