Καιρός

Είχε και ένστολους η βραδιά …

Comments are closed.