Καιρός

Η παρέα σε άσπρο μαύρο Ι. Ρόδη, Α. Διδάχου, Μ. Δερβίση, Ε. Τζόλα και στο μέσον η Νικολέττα Καραγιάννη

Comments are closed.