Καιρός

Μεταξύ ποτού και φαγητού συζήτησαν και θυμήθηκαν στιγμές από δράσεις τους

Comments are closed.