Καιρός

Νηστικό αρκούδι δε χορεύει, γι αυτό …

Comments are closed.