Καιρός

Ο κουμπάρος στη μπάρα … χωρίς τη κουμπάρα !

Comments are closed.