Καιρός

Προκάλεσαν ντελίριο γέλιου …

Comments are closed.