Καιρός

Το σόι του γαμπρού… και βεβαίως του ..ανωτάτου..

Comments are closed.