Καιρός

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Το άγαλμα σύμβολο της Τρίπολης, στην πλατεία Αρεως

Comments are closed.