Καιρός

Θέρος-τρύγος ήρθε και ο Σεπτέμβρης

Comments are closed.