Καιρός

Ασχολία με ζήλο…το παιδί με τη σάλπιγγα, του Γιώργου Ιακωβίδη (1853-1932)

Comments are closed.