Καιρός

Ο μικρός σαλπιγκτής, του Γιώργου Ιακωβίδη (1853-1932), Εθνική Πινακοθήκη, Αθήνα

Comments are closed.