Καιρός

Ο σαλπιγκτής μπροστά σε συμπόσιο, 1660–1665 του Χέρριτ Ντάου (1613-1675)

Comments are closed.