Καιρός

Μια άλλη τραγική στιγμή για την Ελλάδα (1940)

Comments are closed.