Καιρός

«Ο νοσηλευτὴς με το πλακάτ», μελάνι σε χαρτί, 25 x 16 εκ. (Πάνου Καρώνη)

Comments are closed.