Καιρός

Η ώριμη σκέψη επιβάλλει αυτοσυγκράτηση και έλεγχο των συναισθημάτων

Comments are closed.