Καιρός

Ο άγγελος του θανάτου χτυπά μία πόρτα κατά τη διάρκεια του Λοιμού των Αντωνίνων το 165μ.Χ. Πίνακας του Jules-Elie Delaunay (1869)

Comments are closed.