Καιρός

Οι πάσχοντες από Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στον covid-19

Comments are closed.