Καιρός

Κάποιοι δε φοβούνται τις πεζοδρομήσεις και προχωρούν σε πράξεις… κάποιοι άλλοι το σκέφτονται πολύ !

Comments are closed.