Καιρός

Το σύστημα με τα κοινόχρηστα ποδήλατα στην Πάτρα δεν προστατεύθηκε ούτε από το Δήμο ούτε από τους δημότες

Comments are closed.