Καιρός

Τα συναισθήματά μας, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του εαυτού μας

Comments are closed.