Καιρός

Σαν πίνακας ζωγραφικής…

Comments are closed.